TH1/Th2 balance urine test
De urinebalanstest is bedoeld om veranderingen in de Th1/Th2-balans op te sporen. De test stelt patiënten en artsen in staat de Th1/Th2-balans tijdens de therapie op te volgen en te evalueren of de behandeling werkelijk doeltreffend is.
Lees meer
Urine Kit Ordering Form from EU
Urine Kit Ordering Form from USA
Prostaglandin E2 serum (PGE2)

PGE2 is een verbinding die wordt afgeleid van membraanfosfolipiden. 
PGE2 is ook een belangrijke mediatator van de immunopathologie bij chronische infecties en kanker.

Lees meer
PGE2: Request Form from EU
PGE2: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.


Methylatie cyclus polymorfismen (GFOL)
677C-T en 1298A-C zijn twee SNP's in het gen dat codeert voor MTHFR (methyleentetrahydrofolaatreductase). Het T-allel van 677C-T en het C-allel van 1298A-C zijn de "slechte" allelen, wat overeenkomt met een lage activiteit vorm van MTHFR. De lage activiteit leidt tot accumulatie van homocysteïne en lage foliumzuurspiegels.
Lees meer
GFOL: Request Form from EU
GFOL: Request Form from USA
Volbloed testen : 2 ml volbloed in EDTA tube. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C. Stabiel gedurende 48 uur. Niet invriezen
CD57 absolute telling
CD57+/CD3- cellen zijn een subset van NK-cellen. Hun precieze functie is niet goed begrepen, maar zij onderscheiden zich van CD56+ NK-cellen. Het absolute aantal CD57+/CD3- cellen is laag bij patiënten die lijden aan de chronische ziekte van Lyme [Stricker et al. 2001].
CD57: Request Form from EU
CD57: Request Form from USA
Volbloed testen : 2 ml volbloed in EDTA tube. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C. Stabiel gedurende 48 uur. Niet invriezen
Soluble CD14 (sCD14)
CD14 komt tot expressie in monocyten/macrofagen en speelt een cruciale rol bij de herkenning van bacteriële celwandcomponenten (LPS). Het extracellulaire deel van CD14 kan worden gesplitst en in het plasma vrijkomen. Daar zal het circulerende LPS inactiveren.
sCD14: Request Form from EU
sCD14: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.
C3A &C4A serum
C3A is een van de eiwitten die gevormd worden door de splitsing van complement-component 3. Van oudsher werd gedacht dat het een strikt ontstekingsbevorderende rol vervulde, maar recent onderzoek heeft aangetoond dat C3a ook kan werken tegen C5a en zo een ontstekingsremmende rol kan vervullen. Bovendien kunnen migratie en degranulatie van neutrofielen worden onderdrukt in aanwezigheid van C3a.
C3A&C4A: Request Form from EU
C3A&C4A: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.
VEGF serum
VEGF speelt een grote rol bij pathologische aandoeningen die geassocieerd zijn met auto-immuunziekten, zoals bij systemische lupus erythematosus, reumatoïde artritis en multiple sclerose. Serumspiegels van VEGF correleren met ziekteactiviteit in een groot aantal auto-immuunziekten en dalen bij het gebruik van standaardtherapie.
VEGF: Request Form from EU
VEGF: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.
Phagotest: Macrofagen activiteit (PHAGO)
Macrofagen en neutrofielen vormen een van de belangrijkste actoren van de niet-specifieke immuniteit, fagocyteren conventionele en opportunistische micro-organismen en presenteren hun antigenen aan T-lymfocyten om specifieke immuunfuncties te induceren.
Phago: Request Form from EU
Phago: Request Form from USA
1 x 8 ml volbloed in Na-heparine tube. Stalen moeten binnen de 36 uur op het Labo zijn. Verzenden op kamertemperatuur. *Enkel van maandag tem woensdag.
Nagalase Activiteit alpha-N-acetylgalactosaminidase (NAGA)
Nieuwe geïmplementeerde methode voor de meting van patiënten Nagalase, gerapporteerd als NAGAnew. De meting van nagalase is verbeterd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de vrije nagalase-activiteit, de gebonden hoeveelheid niet-actieve nagalase en de totale hoeveelheid nagalase (vrij plus gebonden).
Lees meer
Naga: Request Form from EU
Naga: Request Form from USA
3ml serum: collecteer bloed in serum tube, laat stollen voor 1uur, centrifugeer (3000rpm 10min), aliquoteer, invriezen en ingevroren verzenden (droog ijs). De gecentrifugeerde serum tube kan op kamertemperatuur verzonden worden onder voorwaarde dat de levering gebeurd binnen max 24 uur na de bloedafname.
CD38 serum
CD38, dat een belangrijke rol speelt in de chemotaxis van dendritische cellen (DC) en de migratie naar lymfeklieren, werd sterk geüpreguleerd door LPS maar praktisch helemaal niet door Borrelia garinii (die meestal neuroborreliose induceert).
CD38: Request Form from EU
CD38: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C
Kynurenic zuur serum (KYNA)
Kynureninezuur (KYNA) is een metaboliet van tryptofaan die enzymatisch wordt gevormd langs de kynureninepathway. De eerste stap in de keten wordt gekatalyseerd door tryptofaan-2,3-dioxygenase (TDO) en indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO), enzymen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van tryptofaan tot formylkynurenine.
KYNA: Request Form from EU
KYNA: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.
Quinolinic zuur serum (QUINO)
Quinolininezuur is een downstream-product van de kynureninepathway, die het aminozuur tryptofaan metaboliseert. Het werkt als een NMDA-receptor agonist. Kinolienzuur heeft een krachtig neurotoxisch effect. Studies hebben aangetoond dat chinolininezuur betrokken kan zijn bij vele psychiatrische stoornissen, neurodegeneratieve processen in de hersenen, en andere aandoeningen.
Quino: Request Form from EU
Quino: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.