IL-8 serum
IL-8: Request Form from EU
IL-8: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.
VDR polymorphism (GVDR)
Bsm1 en Fok1 zijn twee SNP's in het gen dat codeert voor VDR (vitamine D-receptor). VDR is niet alleen betrokken bij het skeletmetabolisme, maar ook bij de modulatie van de immuunrespons, de regulering van de celproliferatie en de differentiatie. Disfunctie van VDR is in verband gebracht met osteoartritis, kanker, diabetes en hart- en vaatziekten.
Lees meer
GVDR: Request Form from EU
GVDR: Request Form from USA
Volbloed testen : 2 ml volbloed in EDTA tube. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C. Stabiel gedurende 48 uur. Niet invriezen
Immunoblot voor neuronale autoantibodies (IgG) (AA-Neuro)
AA-Neuro IgG immunoblot voor auto-antilichamen tegen neuronale antigenen - De opsporing van deze antilichamen in sera van patiënten met neurologische symptomen wijst op de aanwezigheid van een paraneoplastisch neurologisch syndroom (PNS).
AA-neuro: Request Form from EU
AA-neuro: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.
Immunoblot voor autoantibodies (IgG) in bindweefselziektes (ANA/ENA)
ANA/ENA IgG immunoblot met 15 antigenen is een immunoblot voor auto-antilichamen bij bindweefselziekten CTD - Systemische lupus erythematosus (SLE), Sjögren-syndroom (SjS), Gemengde bindweefselziekte (MCTD),
ANA/ENA: Request Form from EU
ANA/ENA: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.
Elastase expressie (ELAS)
Elastase is een ontstekingsprotease dat tot expressie komt in immuuncellen. Elastase draagt bij tot de immuunafweer door vreemde bacteriën te inactiveren, maar veroorzaakt tegelijkertijd schade aan het bindweefsel en breekt cytokinen, immunoglobulinen en immuuncelreceptoren af.
ELAS: Request Form from EU
ELAS: Request Form from USA
RNA testen: Tempus tube. Stabiel gedurende 72 uur op kamertemperatuur. Stalen invriezen indien meer dan 72 uur en verzenden bij –20°C
Perforine expressie (PERF)
Natuurlijke killercellen (NK) zijn cytotoxische cellen die de immuunrespons tegen bepaalde kankercellen en met virussen geïnfecteerde cellen mediëren. NK-cellen worden normaal aangetroffen in het perifere bloed en worden geclassificeerd aan de hand van hun celoppervlaktemarkers, zoals CD3-/CD56+-cellen.
Lees meer
PERF: Request Form from EU
PERF: Request Form from USA
RNA testen: Tempus tube. Stabiel gedurende 72 uur op kamertemperatuur. Stalen invriezen indien meer dan 72 uur en verzenden bij –20°C
hs-C-reactief proteïne serum (hs-CRP)
C-reactief proteïne (CRP) is een biomarker van ontsteking. Plasma CRP-concentraties stijgen snel en dramatisch (100-voudig of meer) als reactie op weefselbeschadiging of ontsteking.
hs-CRP: Request Form from EU
hs-CRP: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.
Cytokine RNA, inflammatie

Een van de belangrijkste onderzoekspistes is de meting in het bloed van immuunsignalen die door cytokinen worden geleid.
In dierstudies kan toediening van ontstekingsbevorderende cytokinen (IL-1, TNF-α en IL-6) rechtstreeks in de hersenen "ziektegedrag" induceren dat sterk lijkt op de symptomen van CVS. Met name verminderde motorische activiteit, veranderde voedsel- en wateropname, slaap en cognitie zijn in verband gebracht met toename van de IL-1b, IL-6 en TNF-α niveaus [Dantzer et al. Nat Rev Neurosci 2008].

Lees meer
CYTI: Request Form from EU
CYTI: Request Form from USA
RNA testen: Tempus™ tube. Stabiel gedurende 72 uur op kamertemperatuur. Stalen invriezen indien meer dan 72 uur en verzenden bij –20°C
Ammonia serum (AMMON)
Ammoniak wordt verkregen door bacteriële enzymatische inwerking op opgenomen aminozuren. Het wordt geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal en via de poortader afgegeven aan de lever, die het grootste deel omzet in ureum.
AMMON: Request Form from EU
AMMON: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.
C3A &C4A serum
C3A is een van de eiwitten die gevormd worden door de splitsing van complement-component 3. Van oudsher werd gedacht dat het een strikt ontstekingsbevorderende rol vervulde, maar recent onderzoek heeft aangetoond dat C3a ook kan werken tegen C5a en zo een ontstekingsremmende rol kan vervullen. Bovendien kunnen migratie en degranulatie van neutrofielen worden onderdrukt in aanwezigheid van C3a.
C3A&C4A: Request Form from EU
C3A&C4A: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.