PCR Babesia

PCR Babesia
BABE: Request Form from EU
BABE: Request Form from USA
Vereiste staalafname: Bloed: 2 ml volbloed in EDTA tube. Stabiel voor 48 uur. Voor een langere periodes bewaren bij –20°C / –80°C