Zoönose screening (serologie)

Zoönose screening (serologie)
Zoonosis screening (serology) : Bartonella henselae, Borrelia burgdorferi, Coxiella burnetii, Rickettsia conorii
ZONP: Request Form from EU
ZONP: Request Form from USA
SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.