Fascioliasis serologie (FASCIO)

Fascioliasis serologie (FASCIO)
FASCIO: Request Form from EU
FASCIO: Request Form from USA
SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.