Immunoblot voor neuronale autoantibodies (IgG) (AA-Neuro)

Immunoblot voor neuronale autoantibodies (IgG) (AA-Neuro)
AA-Neuro IgG immunoblot voor auto-antilichamen tegen neuronale antigenen - De opsporing van deze antilichamen in sera van patiënten met neurologische symptomen wijst op de aanwezigheid van een paraneoplastisch neurologisch syndroom (PNS).
AA-neuro: Request Form from EU
AA-neuro: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.