Soluble CD14 (sCD14)

Soluble CD14 (sCD14)
CD14 komt tot expressie in monocyten/macrofagen en speelt een cruciale rol bij de herkenning van bacteriële celwandcomponenten (LPS). Het extracellulaire deel van CD14 kan worden gesplitst en in het plasma vrijkomen. Daar zal het circulerende LPS inactiveren.
sCD14: Request Form from EU
sCD14: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.