Tick Testing

Bij de ziekte van Lyme komen vaak gelijktijdige infecties voor. De klinische en pathologische impact van co-infecties werd voor het eerst erkend in de jaren negentig van de vorige eeuw. Hun pathologisch synergisme kan de ziekte van Lyme verergeren of gelijkaardige ziekteverschijnselen induceren. Co-infectieuze agentia kunnen samen met Borrelia burgdorferi worden overgedragen door tekenbeten, wat leidt tot meervoudige infecties, maar een fractie van co-infecties treedt op onafhankelijk van tekenbeten.
Lees meer
Request Form from EU
Request Form from USA
Brochure over teekbewustzijnTesten op teken-gerelateerde ziekten
Chlamydias IgG & IgA immunoblot (SeroCHLAM)
Chlamydias IgG & IgA immunoblot (SeroCHLAM) Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci
SeroCHLAM: Request Form from EU
SeroCHLAM: Request Form from USA
IMMUNOBLOTS (WESTERN BLOTS) MET GRAFIEK SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.
Borrelia IgG & IgM immunoblot (SeroBORREL)
Borrelia IgG & IgM immunoblot (SeroBORREL) Borrelia burgdorferi ss, B. afzelii, B. gariniii, B. spielmanii, B.bavariensi
SeroBorrel: Request Form from EU
SeroBorrel: Request Form from USA
IMMUNOBLOTS (WESTERN BLOTS) MET GRAFIEK SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.
Mycobacterium QuantiFeron GOLD test (MycoB)
Mycobacterium QuantiFeron GOLD test: detects responses in vitro to mycobacterium infection by measuring IFN-γ response to either ESAT-6 or CFP-10 antigens
MycoB: Request Form from EU
MycoB: Request Form from USA
Speciale tubes vereist: worden geleverd op vraag. Tubes bewaren op 37°C gedurende 16 tot 24 uur na de bloedafname.
PCR Hybrispot Zoonoses (HybZOO)
Tekenextractie + mutiplex PCR's + dotblot voor 7 pathogens: Erhlichia, Anaplasma, Bartonella, Borrelia burgdorferi sl, Rickettsias (Richettsia, gevlekte koorts groep & Typhus groep), Coxiella, Francisella
HybZOO: Request Form from EU
HybZOO: Request Form from USA
Staal nodig: bloed, speeksel, biopsie, uitstrijkje, naar behoefte. Bloed: 1 EDTA. Buis. Stabiel voor 48 uur. Voor langere periodes bevriezen bij -20°C of -80°C. Speeksel , biopsie, uitstrijkje: monster in een steriel, droog buisje (geen buffer of fixeermiddel van welke aard dan ook). Stabiel gedurende 24 uur. Voor langere periodes bevriezen bij -20°C
Phage Rickettsia qPCR (PhRick)

PHELIX PHAGE TEST: Een baanbrekende manier om intracellulaire bacteriën op te sporen, en een antwoord op niet-diagnostisch zieke mensen.Fagen behoren tot de eenvoudigste en meest primitieve vorm van leven (virussen). Zij zijn buitengewoon specifiek voor de bacteriële gastheer die zij infecteren om zich te vermeerderen. Zij kunnen hun gastheer snel infecteren en zijn genetisch materiaal in hun gastheer inbrengen. Daardoor produceren zij grote aantallen kopieën die de bacterie die de infectie veroorzaakt, verder kunnen infecteren (en in sommige specifieke gevallen decimeren). Het belangrijkste is dat bacteriofagen een dodend vermogen kunnen hebben.
Read more
Presentation
PhRick: Request form EU
PhRick: Request form from USA


NL – Tekenbeet ziekte gerelateerde onderzoeken
Yersinia IgG & IgA immunoblot (SeroYERS)
SeroYERS: Request Form from EU
SeroYERS: Request Form from USA
IMMUNOBLOTS (WESTERN BLOTS) MET GRAFIEK SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.
Zoönose screening (serologie)
Zoonosis screening (serology) : Bartonella henselae, Borrelia burgdorferi, Coxiella burnetii, Rickettsia conorii
ZONP: Request Form from EU
ZONP: Request Form from USA
SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.
Tularemia serologie
Tularemia serology, If positive Tularemia IgM ELISA
Tular: Request Form from EU
Tular: Request Form from USA
SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.