Ammonia serum (AMMON)

Ammonia serum (AMMON)
Ammoniak wordt verkregen door bacteriële enzymatische inwerking op opgenomen aminozuren. Het wordt geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal en via de poortader afgegeven aan de lever, die het grootste deel omzet in ureum.
AMMON: Request Form from EU
AMMON: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.