Kynurenic zuur serum (KYNA)

Kynurenic zuur serum (KYNA)
Kynureninezuur (KYNA) is een metaboliet van tryptofaan die enzymatisch wordt gevormd langs de kynureninepathway. De eerste stap in de keten wordt gekatalyseerd door tryptofaan-2,3-dioxygenase (TDO) en indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO), enzymen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van tryptofaan tot formylkynurenine.
KYNA: Request Form from EU
KYNA: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.