Tick Testing

Tick Testing

Bij de ziekte van Lyme komen vaak gelijktijdige infecties voor. De klinische en pathologische impact van co-infecties werd voor het eerst erkend in de jaren negentig van de vorige eeuw. Hun pathologisch synergisme kan de ziekte van Lyme verergeren of gelijkaardige ziekteverschijnselen induceren. Co-infectieuze agentia kunnen samen met Borrelia burgdorferi worden overgedragen door tekenbeten, wat leidt tot meervoudige infecties, maar een fractie van co-infecties treedt op onafhankelijk van tekenbeten.
Lees meer
Request Form from EU
Request Form from USA
Brochure over teekbewustzijnTesten op teken-gerelateerde ziekten