Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Chronisch Vermoeidheidssyndroom
Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), ook bekend als myalgische encefalomyelitis (ME), postviraal vermoeidheidssyndroom of chronisch vermoeidheid en immuundisfunctiesyndroom (CFIDS), wordt gekenmerkt door ernstige, langdurige vermoeidheid die langer dan zes maanden aanhoudt.Lees meer
Request Form from EU
Request Form from USA

CHECKLIST MONSTERS:

    2 SERUM TUBES (GELE DOP) met bloedmonster
    1 MSA SPECIAL VIAL met ontlastingmonster (zie instructie aan de andere kant)
    1 DRY CLEAN CONTAINER met ontlastingmonster