Quinolinic zuur serum (QUINO)

Quinolinic zuur serum (QUINO)
Quinolininezuur is een downstream-product van de kynureninepathway, die het aminozuur tryptofaan metaboliseert. Het werkt als een NMDA-receptor agonist. Kinolienzuur heeft een krachtig neurotoxisch effect. Studies hebben aangetoond dat chinolininezuur betrokken kan zijn bij vele psychiatrische stoornissen, neurodegeneratieve processen in de hersenen, en andere aandoeningen.
Quino: Request Form from EU
Quino: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.