COMBO Tropical Fever IgG & IgM immunoblot (SeroTropical)

COMBO Tropical Fever IgG & IgM immunoblot (SeroTropical)
Chikungunya virus, Dengue fever virus, Zika virus
SeroTropical: Request Form from EU
SeroTropical: Request Form from USA
IMMUNOBLOTS (WESTERN BLOTS) MET GRAFIEK SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.