Th1/Th2 balance urine test

TH1/Th2 balance urine test
De urinebalanstest is bedoeld om veranderingen in de Th1/Th2-balans op te sporen. De test stelt patiënten en artsen in staat de Th1/Th2-balans tijdens de therapie op te volgen en te evalueren of de behandeling werkelijk doeltreffend is.
Lees meer
Urine Kit Ordering Form from EU
Urine Kit Ordering Form from USA
TH1/Th2 evenwicht urinetests
De urinebalanstest is bedoeld om veranderingen in de Th1/Th2-balans op te sporen. De test stelt patiënten en artsen in staat de Th1/Th2-balans tijdens de therapie op te volgen en te evalueren of de behandeling werkelijk doeltreffend is.
Lees meer
Urine Kit Ordering Form from EU
Urine Kit Ordering Form from USA