Herpes virus 1&2 IgG immunoblot (SeroHSV1/2)

Herpes virus 1&2 IgG immunoblot (SeroHSV1/2)
SeroHSV1/2: Request Form from EU
SeroHSV1/2: Request Form from USA
IMMUNOBLOTS (WESTERN BLOTS) MET GRAFIEK SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.