Infections assessments in stool samples

Infections assessments in stool samples
Immunochromatografische tests zijn gebaseerd op de immunologische vangst van een gekleurde colloïde wanneer deze door een membraan gaat. Over dit membraan is een antilichaam of antigeen geïmmobiliseerd.
Request Form from EU
Request Form from USA
Monster: Ontlasting, Stabiel gedurende 24 uur bij kamertemperatuur, voor langere periodes bewaren bij -20°C en ingevroren verzenden