Epstein-Barr virus immunoassay VCA & EBNA (SeroEBVimas)

Epstein-Barr virus immunoassay VCA & EBNA (SeroEBVimas)
EBV (HHV-4) infecteert meer dan 90% van de volwassen wereldbevolking.Het wordt overgedragen door speekselcontact; het virus vermenigvuldigt zich eerst in het epitheel van de orofarynx voordat het B-lymfocyten infecteert, waar het levenslang in een latente toestand blijft bestaan.
SeroEBVimas: Request Form from EU
SeroEBVimas: Request Form from USA
SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.