D-& L-lactate serum

D-& L-lactate serum
Lactaat, het anion dat ontstaat bij de dissociatie van melkzuur, is een intracellulaire metaboliet van glucose; het is meer bepaald het eindproduct van anaërobe glycolyse, waarvan de laatste stap de omzetting van pyruvaat in lactaat is door het enzym lactaatdehydrogenase. De twee lactaatisomeren staan bekend als L-lactaat en D-lactaat. Beide vormen (stereoisomeren) van lactaat worden geproduceerd uit en gemetaboliseerd tot pyruvaat door de werking van het enzym lactaatdehydrogenase (LDH).
D-Lact/ L-Lact: Request Form from EU
D-Lact/ L-Lact: Request Form from USA
Serum testen: Onmiddellijk centrifugeren na bloedstolling. Bewaren op kamertemperatuur of op 4°C gedurende 24 uur. Voor langere periodes, aliquoteren, bewaren en verzenden op -20°/-80°C.