Hepatitis virus C IgG immunoblot (SeroHCV)

Hepatitis virus C IgG immunoblot (SeroHCV)
SeroHCV: Request Form from EU
SeroHCV: Request Form from USA
IMMUNOBLOTS (WESTERN BLOTS) MET GRAFIEK SERUM TESTEN Vereiste staalafname: 2 ml serum. Stabiel gedurende 24u op kamertemperatuur, voor 1 week bij 4°C. Voor langere periodes: centrifugeren, aliquoteren, invriezen, ingevroren verzenden.